Algemene Ledenvergadering

Ook voor de jaarlijkse ledenvergadering van je vereniging kun je bij Het Forum terecht.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering, niet alleen omdat het verplicht is, maar ook voor de saamhorigheid van de vereniging. Het Forum voorziet in het gewenste aantal bestuurstafels, microfoons en een beamer om bijvoorbeeld de jaarverslagen weer te geven. 

Is fysiek bij elkaar komen geen optie, dan kunnen wij dit alles ook online verzorgen, eventueel inclusief stemrondes en een chat-functie. Al met al dus altijd een volledige oplossing t.b.v. de voortgang van de vereniging.

 

Waarom een A.L.V. bij HET FORUM?

Wij hebben in het najaar 2020 twee keer een online Algemene Ledenvergadering georganiseerd in samenwerking met het Forum. Voor ons een eerste ervaring om deze vergaderingen zonder de fysieke aanwezigheid van leden te houden hetgeen zeer bijzonder was. Echter door de procesmatige zaken zowel binnen ons bestuur goed voor te bereiden en af te stemmen met het Forum is de algemene ledenvergadering prima verlopen. Onze leden hebben dat ook in de loop van de vergadering doormiddel van de chatfunctie kenbaar gemaakt.

Deze vorm van vergaderen is efficiënt voor bepaalde agendapunten en besluitvorming, maar een live ontmoeting en vergaderen met elkaar is en blijft van essentieel belang voor de cultuur van de vereniging.

Wij hebben op grond van de positieve ervaringen reacties van de leden besloten om nu de voorjaarsvergadering in 2021 in hybride vorm te gaan organiseren in wederom in samenwerking met het Forum.

Een beperkt aantal leden (80) kan de vergadering live bijwonen en de overige leden kunnen online deelnemen.

Wij hebben duidelijk ervaren dat  de deskundige en technische ondersteuning van het Forum voor een groot deel heeft bijgedragen aan dit succes van online vergaderen. Daarnaast zijn de locatie en de faciliteiten bij het Forum uitermate geschikt om de hybride vorm van vergaderen te organiseren.

Joep Mooren

Roermondse Roei- en Zeilvereniging Maas en Roer